Troedyn

Os hoffech siarad gyda ni am sut all Cartref Ni eich helpu chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ymwelwch â’n tudalen Cysylltu. Byddwn yn cysylltu â chi cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Os ydych chi neu aelod o’ch teulu eisoes yn defnyddio gwasanaethau Cartref Ni, hoffem glywed gennych! Cliciwch yma i gyflwyno eich newyddion am yr hyn rydych chi wedi’i wneud yn ddiweddar. Fe wnawn gyhoeddi detholiad ohonynt ar y rhan hon o’r wefan.