There’s no such thing as a “quiet night in” when there’s a karaoke machine in the house.

Gyrfaoedd

“Rwyf i nawr yn teimlo’n lwcus iawn cael gwaith mor wobrwyol. Bob dydd mae’n fraint gen i fod mewn swydd lle gallaf gefnogi pobl i fyw eu bywydau, yn eu ffordd nhw, a chyflawni eu breuddwydion; mae’r cryfder cymeriad a’r dewrder y maen nhw’n ei ddangos mewn bywyd bob dydd yn aruthrol.”

Lydia, 31 oed, Gweithiwr Cefnogi ers 8½ mlynedd.

Pobl sy’n bwysig yn Cartref Ni – deall anghenion ein cleientiaid, a chanfod y pecyn cefnogi iawn i’w helpu i fyw eu bywydau mor gyflawn â phosib. Dyna pam ein bod yn angerddol dros ganfod, cadw a datblygu’r math iawn o bobl i weithio fel staff cefnogi.

Os hoffech ymgeisio am un o’n swyddi gwag cysylltwch â ni dros y ffôn neu’r e-bost fel a ganlyn:

Rhif ffôn: 01745 584527
E-bost: Admin@cartrefni.com

Os hoffech siarad gyda ni neu glywed am sut all Cartref Ni eich helpu chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ymwelwch â’n tudalen Cysylltu. Byddwn yn cysylltu â chi cyn pen 5 diwrnod gwaith.