Rwyf wedi dechrau Cwrs Diploma amser llawn mewn Peintio ac Addurno yn y coleg. Rwy’n mynd i Sbaen y flwyddyn nesaf gyda Roy a Joel.
John

Ein Straeon ni

Yn Cartref Ni, rydym ni’n credu mewn byw yn ogystal â gofalu. Daliwch i ddarllen i ganfod rhai o’r pethau gwych mae ein defnyddwyr gwasanaethau wedi’u gwneud gyda chefnogaeth staff Cartref Ni…

Stori Graham…

Cefais hedfan mewn awyren bleser dros Gastell Caernarfon gan fwynhau profiad newydd a dangos fy mod wrth fy modd gyda gwên fawr pan deimlais y ddaear dan fy nhraed unwaith eto!

Graham

Stori Sandra…

Rwyf wedi cael llawer o annibyniaeth ers symud i Barc Cemlyn lai na blwyddyn yn ôl. Bûm ar fy ngwyliau yn Blackpool.

Sandra

Stori Luke…

Bûm ar fy ngwyliau yn Blackpool.

Luke

Stori Joshua…

Bod yn fwy annibynnol ar y bws, siopa, coleg, nofio. Trip i Anfield ar fy Mhen-blwydd. Gwyliau pêl-droed yn Genefa. Gwneud ffrindiau. Alton Towers a Blackpool. Go-cartio a saethu peli paent.

Joshua

Stori Len…

I ddathlu fy Mhen-blwydd yn 60 oed es ar drip i fyny’r Wyddfa ar y Trên Stem.

Len

Stori Richard…

Euthum ar wyliau gweithgareddau yn Nyfnaint yn ddiweddar ac fe wnes i abseilio, mynd mewn caiac a dringo cretiau.

Richard

Stori Marion…

Rwyf wedi mynd yn ôl i’r coleg ac rwy’n mynd i’r clwb cawl.

Marion

Stori Gareth…

Rwyf wedi llwyddo i symud ymlaen o’r pwll bach i’r pwll mawr yn y clwb nofio.

Gareth

Stori Mike…

Rwyf wedi dechrau beicio ar fy mhen fy hun eleni a bellach yn gallu gwneud pump lap yr wythnos. Cefais hefyd wyliau gwych eleni yn Ardal y Llynnoedd gyda Robbie a Stephen.

Mike

Stori Hayden…

Rwyf wedi symud i mewn i’m cartref newydd.

Hayden

Stori Joel…

Rwyf wedi dechrau cwrs gweini newydd yn y coleg.

Joel

Stori Mark…

Taith Gerdded Noddedig Mark i fyny Moel Famau

Mark

Stori Roy…

Gwyliau newydd gyda fy ffrindiau rhannu tŷ a’r staff. Gwirfoddoli gyda’r RSPCA ar fore Sul o 10am tan 3pm.

Roy

Stori Colin…

Rwyf wedi cofrestru ar “Cwrs Paratoi at Waith”.

Colin

Os hoffech siarad gyda ni am sut all Cartref Ni eich helpu chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ymwelwch â’n tudalen Cysylltu. Byddwn yn cysylltu â chi cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Os ydych chi neu aelod o’ch teulu eisoes yn defnyddio gwasanaethau Cartref Ni, hoffem glywed gennych! Cliciwch yma i gyflwyno eich newyddion am yr hyn rydych chi wedi’i wneud yn ddiweddar. Fe wnawn gyhoeddi detholiad ohonynt ar y rhan hon o’r wefan.