Rwy’n mwynhau llunio cyflwyniadau i bobl gyda’u help a’u ffotograffau gwerthfawr i’w cefnogi i ddweud eu straeon.

Laura’s stori…

“Bûm yn rhan o’r cwmni ers dros 10 mlynedd. Cefais y fraint o gyfarfod a chefnogi llawer o bobl yn yr amser hwn, rwyf wedi rhannu llawer o hwyl a rhai dagrau, wedi mwynhau llawer o ddathliadau a llwyddiannau, wedi wynebu rhwystrau ac wedi’u goresgyn.

Rwyf wedi dysgu cymaint ac wedi tyfu gydol fy siwrnai gyda’r elusen, y bobl rwyf fi wedi’u cefnogi a’u mentora a’r timau y bûm i’n rhan ohonynt.

Yn ddiweddar rwyf wedi gweithio fy hun i fyny i rôl rheolwr yn y cwmni a byddaf yn parhau i ddysgu, cyflawni a dathlu er y byddaf yn gwisgo het wahanol.

Y rhan fwyaf gwobrwyol o’m rôl yw gweld y bobl rydym ni’n eu cefnogi yn cyflawni eu dyheadau, eu dymuniadau ac yn rhoi cynnig ar bethau newydd. Mae sgiliau ac amrywiaeth ein timau cefnogi yn dal i’m syfrdanu, ynghyd â’u penderfyniad pur a’r teyrngarwch a ddangosant i geisio gwell bob amser, ni waeth beth yw’r sialensiau.

Rwy’n falch iawn i mi fod yn weithiwr cefnogi gyda’r elusen, mae hyn yn rhoi gwybodaeth ddofn i mi er mwyn gallu cefnogi fy nhimau a mentora eraill.

Yr hyn sy’n gwneud Cartref Ni yn wahanol yw’r cysondeb a’r dilyniant a gynigiwn drwy gyfrwng ein timau cefnogi a’r strwythur rheoli, rydym yn cydnabod ac yn dathlu bod y bobl a gefnogwn yn unigolion yn eu hawl eu hunain, ar eu siwrnai eu hunain drwy fywyd ac ond angen ychydig o gefnogaeth a chymorth o bryd i’w gilydd i fwynhau bywyd llawn, ystyrlon a rhagweithiol.

Laura

Os hoffech ymgeisio am un o’n swyddi gwag cysylltwch â ni dros y ffôn neu’r e-bost fel a ganlyn:

Rhif ffôn: 01745 584527
E-bost: Admin@cartrefni.com

Os hoffech siarad gyda ni neu glywed am sut all Cartref Ni eich helpu chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ymwelwch â’n tudalen Cysylltu. Byddwn yn cysylltu â chi cyn pen 5 diwrnod gwaith.