Colin yn mwynhau diwrnod prysur wrth ei waith ym Mar Paned yr Ysbyty.

Stori Colin…

“Mae Cartref Ni wedi fy helpu i wireddu llawer o’m breuddwydion… gwyliau fy mreuddwydion yn Florida… swydd fy mreuddwydion yn Ysbyty Glan Clwyd… a gwylio tîm fy mreuddwydion, Lerpwl, yn chwarae yn Anfield”

Gyda chefnogaeth Cartref Ni, ymunodd Colin â “Chwrs Paratoi am Waith”. Helpodd hwn Colin i feithrin y sgiliau roedd ei angen arno i gael cyfweliad. Dechreuodd wirfoddoli gyda chefnogaeth hyfforddwr swydd. Daeth yn ei flaen cystal fel na fu’n hir yn cyrraedd ei nod eithaf o fod yn ddigon annibynnol i weithio heb gefnogaeth.

Mae Cartref Ni hefyd wedi helpu Colin i drefnu ymweliad ag Anfield i wylio ei hoff dîm, Lerpwl. Wrth iddo fagu hyder mae Colin yn chwarae rhan fwy amlwg mewn rheoli ei arian a gwneud penderfyniadau am weithgareddau hamdden, megis gwyliau.

Os ydych chi neu aelod o’ch teulu eisoes yn defnyddio gwasanaethau Cartref Ni, hoffem glywed gennych! Cliciwch yma i gyflwyno eich newyddion am yr hyn rydych chi wedi’i wneud yn ddiweddar. Fe wnawn gyhoeddi detholiad ohonynt ar y rhan hon o’r wefan.

Os hoffech siarad gyda ni am sut all Cartref Ni eich helpu chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ymwelwch â’n tudalen Cysylltu. Byddwn yn cysylltu â chi cyn pen 5 diwrnod gwaith.