Mark yn mwynhau ei waith yn glanhau ceir mewn garej leol.

Stori Mark…

Taith Gerdded Noddedig Mark i fyny Moel Famau

Mae Mark sy’n un o ddefnyddwyr gwasanaethau Cartref Ni yn hanu o Ddinbych, ond mae wedi byw yn Rhuthun ers blynyddoedd. Mae gan Mark fywyd prysur iawn – mae wythnos arferol yn cynnwys mynd i Goleg Dinbych, nofio, Pedal Power, ymweld â’r llyfrgell a Chlwb Gateway Dinbych. Yn ddiweddar, cyflawnodd ei uchelgais i gerdded i fyny’r mynydd lleol, Moel Famau, gan godi £300 gwych i achos da.

Er gwaethaf cyfyngiadau corfforol Mark, roedd yn benderfynol o wneud y daith. Cafodd gefnogaeth i ymarfer cerdded ar wahanol diroedd a rhiwiau i helpu i ddatblygu ei ffitrwydd. Oherwydd anabledd Mark, nid yw’n sad iawn yn cerdded i lawr rhiwiau, ond cysylltodd ei staff cefnogi â wardeiniaid Loggerheads, ac fe wnaethon nhw gytuno’n garedig i godi Mark o’r copa a dod ag ef i lawr yn ddiogel.

Cerddodd Mark i fyny Moel Famau mewn 1 awr ac 20 munud. Ar y copa bu’n dathlu gyda gwydraid o siampên ac roedd yn falch o’i “record newydd”.

Yng ngeiriau Mark ei hun…

‘Gallaf ddweud yn onest fod y daith yn anodd i mi ac wnes i erioed feddwl y gallwn ei gwneud hi wrth edrych i fyny ar y tŵr o’r gwaelod. Ond fe wnes i gyda help i hyfforddi dros yr wythnosau cyn y digwyddiad. Roedd yr holl waith caled a’r blinder wedyn yn werth y teimlad fy mod i wedi llwyddo.’

Os ydych chi neu aelod o’ch teulu eisoes yn defnyddio gwasanaethau Cartref Ni, hoffem glywed gennych! Cliciwch yma i gyflwyno eich newyddion am yr hyn rydych chi wedi’i wneud yn ddiweddar. Fe wnawn gyhoeddi detholiad ohonynt ar y rhan hon o’r wefan.

Os hoffech siarad gyda ni am sut all Cartref Ni eich helpu chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ymwelwch â’n tudalen Cysylltu. Byddwn yn cysylltu â chi cyn pen 5 diwrnod gwaith.