Diwrnod arferol arall yn y gwaith – nid oes dim gwaith strimio yn rhy anodd i Roy!

Stori Roy…

“Ers symud i’r Ficerdy rwyf wedi dechrau chwarae pêl-droed i dîm, dechrau gwaith garddio newydd ac rwyf bron â gorffen fy ngwobr arian Dug Caeredin. Mae’r staff yn fy helpu i gynilo ar gyfer y pethau rwyf fi eisiau ac mae fy nghoginio yn gwella.”

Roy

Os ydych chi neu aelod o’ch teulu eisoes yn defnyddio gwasanaethau Cartref Ni, hoffem glywed gennych! Cliciwch yma i gyflwyno eich newyddion am yr hyn rydych chi wedi’i wneud yn ddiweddar. Fe wnawn gyhoeddi detholiad ohonynt ar y rhan hon o’r wefan.

Os hoffech siarad gyda ni am sut all Cartref Ni eich helpu chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ymwelwch â’n tudalen Cysylltu. Byddwn yn cysylltu â chi cyn pen 5 diwrnod gwaith.