Carole yn cefnogi David i fwynhau taith feiciau yn Wrecsam – dydw i ddim yn siŵr pwy sy’n padlo fwyaf!

Carole’s stori…

“Rwyf wedi gweithio i’r sefydliad ers 10 mlynedd bron ac rwy’n teimlo eu bod yn rhan o’r teulu… Ni fyddwn i’n newid athroniaeth y cwmni am y byd, maen nhw’n wirioneddol angerddol dros yr hyn maen nhw’n ei wneud ac maent yn sefyll dros yr hyn sy’n iawn.”

Carole, Gweithiwr Cefnogi Cartref Ni.

Os hoffech ymgeisio am un o’n swyddi gwag cysylltwch â ni dros y ffôn neu’r e-bost fel a ganlyn:

Rhif ffôn: 01745 584527
E-bost: Admin@cartrefni.com

Os hoffech siarad gyda ni neu glywed am sut all Cartref Ni eich helpu chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ymwelwch â’n tudalen Cysylltu. Byddwn yn cysylltu â chi cyn pen 5 diwrnod gwaith.