Marian — has worked for Cartref Ni for over 30 years but we also recruit staff with no experience, just determination, the right values and enthusiasm, to become a valued member of the Cartref Ni team.

Lydia’s stori…

“Arferwn weithio i gwmni diodydd meddal rhyngwladol, a theimlwn fod pob diwrnod gwaith yn ddienaid a doedd gen i ddim angerdd i’r swydd.

Pan glywais am Cartref Ni a’r hyn maen nhw’n ei wneud, penderfynais ymgeisio. Roeddwn i’n gobeithio y gallwn ddod â rhywbeth gwerthfawr i’r elusen er nad oedd gen i ddim profiad blaenorol ac roedd y syniad o gael newid gyrfa mor aruthrol yn fy nychryn.

Rwyf i nawr yn teimlo’n lwcus iawn cael gwaith mor wobrwyol. Bob dydd mae’n fraint gen i fod mewn swydd lle gallaf gefnogi pobl i fyw eu bywydau, yn eu ffordd nhw, a chyflawni eu breuddwydion; mae’r cryfder cymeriad a’r dewrder y maen nhw’n ei ddangos mewn bywyd bob dydd yn aruthrol.

Mae Cartref Ni wastad wedi bod yn angerddol iawn am bobl, boed nhw’n gydweithwyr neu’n ddefnyddwyr gwasanaethau.”

Os hoffech ymgeisio am un o’n swyddi gwag cysylltwch â ni dros y ffôn neu’r e-bost fel a ganlyn:

Rhif ffôn: 01745 584527
E-bost: Admin@cartrefni.com

Os hoffech siarad gyda ni neu glywed am sut all Cartref Ni eich helpu chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ymwelwch â’n tudalen Cysylltu. Byddwn yn cysylltu â chi cyn pen 5 diwrnod gwaith.